Man måste alltid vara lite grann steget framför Man måste alltid vara lite grann steget framför
Noidi; DOKTORN ÄR BARA BRA OM NÅGOT SKA KLIPPAS BORT Noidi; DOKTORN ÄR BARA BRA OM NÅGOT SKA KLIPPAS BORT
Flyget, disken och Bach Flyget, disken och Bach