/  Pukslaget

 Magdalena Meitzner    Foto; privat

Serien Pukslaget tecknar den västerländska musikhistorien från 1600-talet till idag ur ett slagverksperspektiv. En stor del av de slagverk som används regelbundet inom klassisk musik idag härstammar från musiktraditioner utanför Europa, och i serien får vi en bild av utvecklingen från att slagverket betraktats som ett främmande och exotiskt inslag i orkestern till idag då många tonsättare verkar i ett gränsland mellan olika musikkulturer.  Genom detta kan vi få ett annat perspektiv på musikhistorien som också  visar hur den koloniala historien speglats i den västerländska musikens utveckling.

Syftet med programmet är att ge en annan bild av den västerländska musikhistorien genom slagverkarens perspektiv och beskriva laddningen som finns mellan slagverket och de västerländska instrumenten. Vad symboliserar slagverk genom tiderna? Vilka idéer om musik och kultur som funnits under tiderna relaterar till användningen slagverket?

 

Musikmagasinet i P2 18.06.2016 ”Torbjörn Grass och Bergslagens musik”

Musikmagasinet i P2 02.07.2016 ”Magdalena Meitzner och symbolernas musik.

Musikmagasinet i P2 26.06.2016 Kroumata bland flyttkartongerna”

Musikmagasinet  i P2 09.07.2016 Mika Takehara och Britta Byström bland trädkronorna

Musikmagasinet i P2 16.07.2016 ”Suranjana Ghosh och de gränsöverskridande mötena”