/  Research

Inför kommande installationsprojekt gör samtal med intressanta musiker, konstnärer, DJ:s som utvecklat och experimenterat med formerna för hur och var musik framförs. Hur söker vi efter nya former, platser och sätt?

 

                          Installation med Damascus String Quintet, Duon ZawaZawa och konstnären Nils Bergendal okt. 2017.