/  Projekt i urval   /  Sjukhuset

Sjukhuset

Med ”Bach in the water” använder vi hela Galleri Cirkulationscentralens utrymme med tre olika installationer.
I ett kaklat rum droppar vatten från sju handfat. Om vi tar trappan ner tas vi med på en resa, från insidan av ett piano, genom sjukhuskorridorer och upp till ödsliga vinterlandskapet i Finnmark. Helheten binds samman av en stumhet, en känsla av klaustrofobi.

I den här utställningen används en fuga av Bach för en undersökning av psykiatrisk vård. Fugan är en musikalisk form som bygger på en intrikat dialog mellan olika stämmor. Dess princip bygger på strikta regler. Alla stämmor inordnas i helheten, men måste samtidigt ha kvar en stark självständighet och egen linje. Robins och Josefson utnyttjar fugans struktur när de gestaltar friktionen mellan olika röster i det vidsträckta landskapet Finnmark i Nordnorge – en mötesplats för den samiska befolkningen och västliga kolonisatörer och deras olika synsätt på psykiatrisk vård.

Utställningen är ett samarbete med skulptören Alannah Robins .

 

vägen