/  Projekt i urval

En undersökning av hur vardag och kaos kan få plats inom ramen för en klassisk konsert. Filmprojektioner och ljud tagna ur musikernas vardagsliv ramar in konserten, bryter in och smutsar ner.     I samarbete med Malin Korkeasalo, filmfotografi och Hanna Cecilia Lindkvist, scenograf. Musiker; Delphine Constantin, harpa och Annamia Larsson, valthorn  

"Här fanns en tät kommunikation mellan det auditiva och det visuella...Precis som när man är på djupt vatten och bara anar hela det underliggande landskapet." Läs recensionen i Norrköpings tidningar.